Guitaural Musicin arvot ja tavoitteet

Guitaural Music antaa oppilaan tavoitteisiin ja osaamiseen perustuvaa kitaransoiton opetusta pop/jazz-tyyleissä. Oppilasta kannustetaan luovaan ajatteluun sekä määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Guitaural Musicissa pop/jazz-tyylimääritelmään kuuluvat yleisesti kevyen musiikin tyylit kuten blues, jazz, latin, pop, rock, funk, country, metal jne.

Opetuksen yleisenä tavoitteena on antaa oppilaalle vahvat eväät kehittää soittotaitoaan, musiikillista itseilmaisuaan ja vuorovaikutustaitojaan. Tavoitteita kohti edetään monipuolisen ohjelmiston avulla. Ohjelmisto kasataan oppilaan toiveet ja musiikkimieltymykset huomioiden. Opiskelun sisältö mukailee taitojen karttumista ja on näin sopivan haastavaa ja kehittävää.

Ennen kaikkea Guitaural Music tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden soittamisen ja musiikin tekemisen riemuun, tasosta riippumatta. Pedagogisesti pätevä, oppilaslähtöinen, vankkaan osaamiseen ja kokemukseen pohjaava soiton opetus edesauttaa osaltaan hyvän musiikkisuhteen syntymistä ja vahvistaa sitä edelleen.

<<TAKAISIN